Duurzaamheid

Energiebesparing en ‘van het gas af’ is geen doel op zich, maar een mogelijkheid om de beschikbare fossiele brandstoffen beter te verdelen. Door energiearme of energieneutrale gebouw-installaties te ontwerpen en door zonne-energie maximaal te benutten, kunnen we onafhankelijk worden van de ‘oude’ fossiele brandstoffen en worden gebouwen toekomstbestendig.

De energie- en duurzaamheidtransitie zie ik als een uitdaging en een geweldige kans. Net als 60 jaar geleden, toen we ook een energietransitie doormaakten van steenkool en stadsgas naar

Gronings aardgas:      

  • Een kans voor het zoeken en toepassen van nieuwe technische oplossingen.       
  • Een kans op het toepassen van andere energiebronnen.       
  • Een kans voor de gehele installatie- en bouwsector.

Juist door dit als een kans te zien en zeker niet als een bedreiging, creëert de energietransitie nieuwe mogelijkheden.

We hebben hiervoor nog 27 jaar of circa 5400 werkdagen. Dat lijkt ver weg, maar in deze periode moeten er in Nederland ongeveer 4 miljoen woningen en 2 miljoen utiliteit- en industriegebouwen worden aangepast of gerenoveerd. Dat zien wij als een geweldige kans voor Nederland, de Benelux en geheel West-Europa. Om deze missie tot een goed einde te brengen, zal er samengewerkt moeten worden, kennis worden gedeeld en nieuwe innovaties moeten worden toegepast. We moeten toekomstgericht gaan denken en doen. Want er is geen energieprobleem, er is een opslagprobleem; de zon produceert elke dag meer dan genoeg energie, maar op het verkeerde tijdstip en op de verkeerde plaats. Daaraan moeten we samen gaan werken, en we gaan gebruik maken van technieken die nu nog niet gangbaar en toegankelijk zijn.